Projekt


IDE BESKRIVNING

X-Feller är byggd som en tryck-dragfällare.

Dragmomentet övergår till tryckmoment med

utväxling allteftersom man vevar winschen.


Bandhållaren B på bilden måste vara 90 grader

mot linjen A som är en tänkt linje mellan spetsarna

på fällaren.

Kommer bandhållaren innanför linje A kommer fällaren att bli instabil och vinglig.


Fördelarna med X-Feller jämfört med traditionella fällriktare är att kraften går med stor kraft rakt mot trädet och ner i marken ,man behöver inte göra ett hak i trädet för att fällriktaren ska få grepp.

Det finns ingen risk att fällriktaren ramlar bort om trädet gungar.

Risken för spjälkning minimeras pga att bandet dras runt trädet och spänns.


X-Feller kan användas som hjälpmedel vid rotvältor för att minska risken att att få rotsystemet över sig när man står hukad över och sågar av stammen.

Efter att man kapat av stocken vevar man och trycker tillbaka rotsystemet så den inte kan vicka över någon.


X-Feller går även att använda som stocklyft vid tex kvistning eller om sågen nypit fast i stocken vid kapning.

Den är även ett bra hjälp vid lunning om stocken fastnat bakom ett hinder.Filmer