Hem

Greppsäker Trädfällriktare


Ett nytänk inom skogen

En mångsidig fällriktare


Ett hjälpmedel för skogen


      T
rädfällriktare


Greppsäker med tre fästpunkter.


Hjälpmedel för rotvältor

Säkra upp rotvältan vid kapning.

Tryck omkull roten.


Lyfthjälpmedel

Lyft för att underlätta kapning.

När sågen nypigt fast


X-Feller är patenterat

CE märkt

Testat av SMP

Ett stort tack till


Almi ,stöd med ekonomi och råd

Hakfelt,  hjälp med prototyp
Det omkommer fyra personer varje år p.g.a rotvältor.

Hur många som skadas vet ingen.